ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10200

โทรศัพท์: 0-2613-2733, 2734
โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com

Line ID: wws4926k

MCMA JC THAMMASAT