ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
Academic Event 
NEWS AND UPDATES 
กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมวิชาการ
ขอเชิญส่งบทความร่วมนำเสนอในงานวิชาการประเพณี ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ (ครั้งที่ 21)
17 พ.ค. 2562

งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารการวิจัย

ขอเชิญส่งบทความร่วมนำเสนอในงานวิชาการประเพณี ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ (ครั้งที่ 21)

ในหัวข้อเรื่อง "มลพิษทางอากาศ : วิกฤตไทย วิกฤตโลก" 

กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (อาคารปิยชาติ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวันเฉลิม กระจัดกลาง อีเมล์ naamnuea.k@gmail.com