ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
Academic Event 
NEWS AND UPDATES 
กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมวิชาการ
NIDA ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี 2562
22 พ.ค. 2562

NIDA ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. 

โดยท่านผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2562