ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
Academic Event 
NEWS AND UPDATES 
กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมวิชาการ
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ครั้งที่ 1 “ทิศทางศิลปกรรมในศตวรรษที่ 21: ตัวตน ชุมชน สังคม โลก”
15 ก.ค. 2562

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ครั้งที่ 1
“ทิศทางศิลปกรรมในศตวรรษที่ 21: ตัวตน ชุมชน สังคม โลก”
Trends in the Arts in the 21st Century: Individual, Community, Society and the World
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfltjoqcvjNFKxNty…/viewform