ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
Academic Event 
NEWS AND UPDATES 
กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมวิชาการ
ขอเชิญร่วมงานเสวนาปริญญาเอกสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13 ส.ค. 2562

ขอเชิญร่วมงานเสวนาปริญญาเอกสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

นำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ และผลงานที่เกี่ยวข้อง 

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 102 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์