ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
SCHOLARSHIP 
NEWS AND UPDATES 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
มูลนิธิไทยรัฐ ประกาศเชิญส่งประกวด วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 รางวัล
2 ก.ย. 2562

มูลนิธิไทยรัฐ ประกาศเชิญส่งประกวด วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 รางวัล "กำพล วัชรพล" ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชนหรือสาขาวิชาอื่นในวิชาชีพสื่อ

วิทยานิพนธ์ที่จะส่งเข้าประกวดได้ จะต้องเป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ระหว่าง วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่มูลนิธิไทยรัฐ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562

วิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตัดสินให้เป็นวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม จะได้รับรางวัลเงินสด 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) สำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก หรือ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) สำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาโท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ