ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
 
PR NEWS 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สัมมนาเลือกแผนการศึกษา MCA และ MCM ปีการศึกษา 2562
29 มี.ค. 2563

สัมมนาเลือกแผนการศึกษา MCA และ MCM ปีการศึกษา 2562

 

โครงการบัณฑิตศึกษาจัดสัมมนาแนะแนวการเลือกแผนการศึกษาหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA) และการจัดการการสื่อสารองค์กร (MCM) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาได้ตรงกับความต้องการและการนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) และการค้นคว้าอิสระ (IS) โดยมีศิษย์เก่าให้เกียรติมาร่วมสัมมนาด้วย ได้แก่

คุณภูมิชนะ หนูแก้ว (บริษัทคอนแทร็คท์ แอดเวอร์ไทซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด)

คุณธนภัทร ศรีกระจ่าง (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

คุณกฤตชานนท์ เวชพราหมณ์ (บริษัทมั่นคงแก็จเจ็ทจำกัด (มหาชน))

และคุณศิรประภา ลิมปิสวัสดิ์(นักวิชาการอิสระ)

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ท่าพระจันทร์ ผู้สนใจเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 สามารถลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสารล่วงหน้าได้ที่ http://bit.ly/gradjc2563