ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
SCHOLARSHIP 
NEWS AND UPDATES 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก University Grants Committee ประเทศฮ่องกง
8 พ.ย. 2562
ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ ม.ธรรมศาสตร์ ได้รับแจ้งจาก University Grants Committee ประเทศฮ่องกง
เรื่องทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2020/2021
.
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rgc.edu.hk/hkphd.
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-Mail : HKPF@ugc.edu.hk
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2562