ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
CLASS ANNOUNCEMENT 
NEWS AND UPDATES 
การเรียนการสอน 
การเรียนการสอน
MCA MCM : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลวิชา ครั้งที่ 1/2562
27 พ.ย. 2562

MCA MCM : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลวิชา ครั้งที่ 1/2562

          สอบภาคข้อเขียน วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง JM401

          สอบภาคปากเปล่า วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562  เวลา 13.00-16.00 น. ชั้น 2 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. ท่าพระจันทร์

          สอบภาคข้อเขียน วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง JM203

          สอบภาคปากเปล่า วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ชั้น 2 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. ท่าพระจันทร์