ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
 
PR NEWS 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (MA) คณะวารสารศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนา “ป๊อปคัลเจอร์...ไม่แคร์เวิลด์”
15 ธ.ค. 2562

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (MA) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนา “ป๊อปคัลเจอร์...ไม่แคร์เวิลด์”
พบกับองค์ปาฐกสไตล์ป๊อป รศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา อาจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปาฐกถา หัวข้อ “ป๊อปปูลาร์ และการเมืองเรื่องป๊อปปูลาร์”
รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน ประธานหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (MA) บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ป๊อปคัลเจอร์ในโลกของสื่อศึกษา”
.
การนำเสนอวิทยานิพนธ์ป๊อปๆ 6 เรื่อง 6 แนว: เอกชัย ศรีวิชัย/นุช (ของผลิตโชค)/Gen Y/ช่างสักผู้หญิง/อำนาจของผู้หญิงผ่านการทำอาหาร/ผู้ชายในโฆษณาเครื่องสำอางเกาหลี
วิพากษ์โดย รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์ และผศ.ดร.จันทนี เจริญศรี

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.30-16.00 น.
ณ ห้อง JM 402 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ติดต่อสอบถามโทร. 02-613-2733-4
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://bit.ly/2Ot5OBi หรือ qr code
.
ปริญญาโท สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (MA) เรียนในวันเวลาราชการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.-14 พ.ค. 2563
ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร และสิทธิพิเศษล่วงหน้าได้ทาง http://bit.ly/majctu63