ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
CLASS ANNOUNCEMENT 
NEWS AND UPDATES 
การเรียนการสอน 
การเรียนการสอน
MA : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ระดับปริญญาโท ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (MA)
28 ธ.ค. 2563

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบประมวลวิชา ครั้งที่ 1/2563

- สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (MA)

(กำหนดการสอบข้อเขียน วันพุธที่ 9 ธ.ค. 63 และสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. 63)

เปิดสมัครสอบประมวล

- วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563

วิธีสมัคร

1. ชำระค่าสมัครสอบ 500 บาท ที่งานการเงิน
ชั้น 1 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น.
(พักกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.)
2. นำใบเสร็จค่าสมัครสอบ และเขียนคำร้อง ส่งที่ ชั้น 1
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ระดับปริญญาโท ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563