ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
SCHOLARSHIP 
NEWS AND UPDATES 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครทุนพัฒนาบัณฑิต ประจำปี 2564 
18 ธ.ค. 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้แจ้ง เปิดรับสมัครทุนพัฒนาบัณฑิต ประจำปี 2564  เพื่อสนับสนุนการวิจัยแก่ผู้ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่เส้นทางอาชีพนักวิจัยในระบบการวิจัยของประเทศ โดยเปิดรับข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 โดยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ในวันที่ 7 มกราคม 2564 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://nriis.nrct.go.th/ResearchFundListDetail_H.aspx?id=55532