ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
SCHOLARSHIP 
NEWS AND UPDATES 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2564
18 ธ.ค. 2563

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2564 ( Franco–Thai 2021)
ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://francothai-science.com/scholarships/

เปิดรับสมัครภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564