ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
Academic Event 
NEWS AND UPDATES 
กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมวิชาการ
โครงการงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับ ชาติด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการ ครั้งที่ 5 ปี 2021
28 ธ.ค. 2563

โครงการงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับ ชาติด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการ ครั้งที่ 5 ปี 2021  วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 * ณ โรงแรม Swissotel Ratchada จัดโดย ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สนใจส่งบทความลงทะเบียนได้ที่นี่ ลงทะเบียนและส่งบทความ คลิก

https://commarts.utcc.ac.th/amsar2021/