ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
CLASS ANNOUNCEMENT 
NEWS AND UPDATES 
การเรียนการสอน 
การเรียนการสอน
MA : ตารางสอนภาค 2/2563
12 ม.ค. 2564

MA : ตารางสอนระดับปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2564 - วันที่ 9 พฤษภาคม 2564)