ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
 
PR NEWS 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. ปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 2 - 17 มกราคม 2564
6 ม.ค. 2564

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต

ปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 2 - 17 มกราคม 2564

ช่องทางติดต่อ สำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา

*คณะวารสารศาสตร์ฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้