ข่าวสาร | หลักสูตร | บุคลากร | อาจารย์ที่ปรึกษา | แบบฟอร์ม | วารสารวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม
 
PR NEWS 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564
16 เม.ย. 2564

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

           เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2564 - 3 พฤษภาคม 2564

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. หลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ (ค่าสมัครสอบ 350 บาท)
              ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
              ชื่อบัญชี : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธ.
              เลขที่บัญชี : 114-205215-5

2. วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี

3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC (ไม่มีคะแนนขั้นต่ำ) 

***สามารถนำส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษในวันสอบสัมภาษณ์

รับสมัครที่ https://forms.gle/PKNwnXzA9prW4xCP8

............................................................................................................................................

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

           เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2564 - 7 มิถุนายน 2564

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. หลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ (ค่าสมัครสอบ 350 บาท)
              ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
              ชื่อบัญชี : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธ.
              เลขที่บัญชี : 114-205215-5

2. วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี

3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS - เกณฑ์ผลคะแนนภาษาอังกฤษ

***สามารถนำส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษในวันสอบสัมภาษณ์

รับสมัครที่ https://forms.gle/yWuw7kQjnwjNXCYR6