ประกาศผลการสมัคร/ผลสอบ

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสื่อและเนื้อหา) (MCA)
26 กุมภาพันธ์ 2567

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการสื่อสารองค์กร) (MCM)
26 กุมภาพันธ์ 2567