บุคลากร

หลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการผนึกกำลังระหว่างคณาจารย์ภายในคณะ นักวิจัย และบุคลากรสายวิชาการชั้นนำของประเทศ ที่ร่วมกันนำองค์ความรู้ นวัตกรรมทางความคิด และผลการวิจัยชั้นนำมาสู่ห้องเรียน ยิ่งไปกว่านั้นหลักสูตรและการเรียนการสอนของเรายังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรผู้คร่ำหวอดในวงการวิชาชีพเพื่ออัพเดทความก้าวหน้าเชิงวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ

วิทยากรพิเศษ และพันธมิตรเชิงวิชาชีพ

วิทยากรพิเศษ พันธมิตรเชิงวิชาชีพ

วิทยากรพิเศษ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.อริชัย อรรคอุดม
ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์
ผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ปัทมา สุวรรณภักดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ น.ส.จุฑารัตน์ วิบูลสมัย

พันธมิตรเชิงวิชาชีพ

ผู้ทรงคุณวุฒิ นายไพโรจน์ ภาชนะปรีดา
ผู้ทรงคุณวุฒิ นางศศิกร ฉันท์เศรษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ นายเขมทัตต์ พลเดช
ผู้ทรงคุณวุฒิ นายมานิจ สุขสมจิตร