บุคลากร

หลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการผนึกกำลังระหว่างคณาจารย์ภายในคณะ นักวิจัย และบุคลากรสายวิชาการชั้นนำของประเทศ ที่ร่วมกันนำองค์ความรู้ นวัตกรรมทางความคิด และผลการวิจัยชั้นนำมาสู่ห้องเรียน ยิ่งไปกว่านั้นหลักสูตรและการเรียนการสอนของเรายังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรผู้คร่ำหวอดในวงการวิชาชีพเพื่ออัพเดทความก้าวหน้าเชิงวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ