ทุนการศึกษา

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดให้ทุนการศึกษาและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา มีความก้าวหน้าทางการวิจัย วิชาการ และสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาที่มีศักยภาพ

เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร ชื่อทุน เอกสารที่เกี่ยวข้อง
5 ก.พ. 2567 23 ก.พ. 2567

ทุนรัฐบาลแคนาดา Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED)

ดาวน์โหลดประกาศ
29 ก.ค. 2567 5 ส.ค. 2567

บสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาประเภทส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567 (ปริญญาเอก )

ดาวน์โหลดประกาศ
27 พ.ค. 2567 31 พ.ค. 2567

รับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาประเภทส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567 (ปริญญาโท ภาคปกติ)

ดาวน์โหลดประกาศ
14 พ.ย. 2566 1 มี.ค. 2567

ทุนรัฐบาลออสเตรีย Ernst Mach-Grant- ASEA-UNINET 2024-25

ดาวน์โหลดประกาศ
31 ต.ค. 2566 7 ธ.ค. 2566

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ

ดาวน์โหลดประกาศ
26 มิ.ย. 2566 11 ก.ค. 2566

ทุนการศึกษาประเภทส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดประกาศ